Live: E-handelslagen §16 ej tillämpligt?

Paragraf 16 ska tydligen vara “endast förmedling mellan två noder” eller något, à la internetleverantör. Och “cachening” säger Håkan Roswall inte gäller.

Det TPB gör är ju dock att mellanlagra (cachea) data om nodernas identiteter och medhjälper etablering av en separat anslutning. Det är att jämföra med en tjänsteleverantör som sammankopplar noder på internet. Alltså vad en internetleverantör gör, fast bara på ett annat lager i OSI-modellen!

Paragraf 16, enligt vad Håkan Roswall sade i rätten, gäller. Om det sedan är så enligt lagtexten kan jag inte yttra mig förrän jag läst just det.

One thought on “Live: E-handelslagen §16 ej tillämpligt?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *