Riksdagen beslutar, Regeringen gör. Kommer ni ihåg det från grundskolan?

Det är udda hur människor kan glömma bort enkla saker ibland. Jag gör det själv ofta, men det gör mig bara än mer intresserad av att rätta till, justera och förbättra. Kritik är bra. Även dålig kritik, även om den kan vara jobbig. Men jag hoppas följande är bra, positiv och konstruktiv kritik till Karl Sigfrid. Så, med anledning av Brahneborgs tolkning att Karl Sigfrid vill bli arbetslös, kommer följande inlägg för att kort definiera utskott, riksdag och regering.

 • Utskott är en samling riksdagsledamöter (17st, uppdelat proportionerligt mot riksdagen) plus deras “kansli” av oberoende tjänstemän. Ett utskott förordnas en proposition (ofta från Regeringen) som sedan ska betänkas. Betänkandet är sedan att betrakta som en rekommendation för beslut i Riksdagen.
 • Riksdagen är där den representativa demokratin utspelar sig. De personval man gör på valblanketterna resulterar i valda riksdagsledamöter. Partiuppdelningen är direkt proportionerlig mot valresultaten i riksdagsvalet. Riksdagen stiftar (godkänner) lagar samt väljer regeringen. Regeringsammansättningen diskuteras mellan partier innan valet. Det kan t.ex. ske genom att avdemokratisera Sverige och skapa ett tvåpartisystem. Regeringsvalet påverkar inte personvalet till Riksdagen.
 • Regeringen har till uppgift att verkställa riksdagens beslut. Regeringen behöver majoritetstöd från riksdagen när de gör saker och står således även ansvariga inför riksdagen, som kan avskaffa Regeringen. Eftersom riksdag väljer regering är det mycket sannolikt att Regeringen har majoritetstöd.

Karl Sigfrid menar dock att systemet slutar fungera om personvalet skulle ha effekt och enskilda riksdagsledamöter skulle rösta som de blev valda för att rösta. Vilket system då, den representativa demokratin? (här börjar min rant, fetstil av mig etc.)

Utan partilinje – eller med en partilinje som inte följs – skulle det snarare vara regel än undantag att oppositionen styr, med en hoppande majoritet bestående av olika alliansledamöter. För den som inte vill ha en alliansmajoritet i kammaren är detta oproblematiskt – eller kanske rentav bra. Men för den som gick till val för ett alliansparti är fri röstning i kammaren en omöjlighet med dagens valsystem, annat än i undantagsfall.

Karl Sigfrid (m), riksdagsledamot

Det Karl Sigfrid säger är att för många ogillar partilinjen för att den ska hålla ihop. Detta påstående leder till flera slutsatser:

 1. Partilinjen är en dogmatisk överenskommelse som partiledningen driver utan väljarnas hela stöd.
 2. Allianspolitiker invalda på alliansplatser anses vara fiender om de inte röstar i partiets led.
 3. En partilinje kan endast reflektera ett partis – inte ledamöternas (ur väljarnas) – åsikter.

Det är ju visserligen förståeligt att Alliansen tycker så med tanke på de svängningar i blockpolitiken som skett sedan valet 2006. De vill kunna genomföra sina ändringar utan debatt och tidslöseri. Samtidigt är det även förståeligt ifall dessa problem ökar i tvåpartisystem. Så även Vänsteralliansen kommer att lida av detta framöver med ett gemensamt partiprogram.

Så. Vad Karl Sigfrid säger är att vi väljare bör acceptera Federleymetoder, riksdagsledamöter bör böja sig för partipiskan samt att fungerande parlamentarism resulterar i att rakryggade människor blir utmobbadetrots starkt väljarstöd.

Eller är det jag som läser in för mycket?

3 thoughts on “Riksdagen beslutar, Regeringen gör. Kommer ni ihåg det från grundskolan?”

 1. Jag vill kommentera att jag är medveten om att inte alltför många ledamöter faktiskt väljs in på personval. Majoriteten som kommer in i riksdagen gör det förmodligen i ordningen på valblanketten. De som däremot är personvalda står emot partipiskan bättre – vad väljarna nu behöver göra är att visa att det spelar roll.

  Det betyder dock inte att personval, parlamentarismen bör ses ned på utan snarare att man bör stärka medvetenheten hos väljarna om dessa möjligheter.

 2. Exakt. Du har förstått. En väloljad parlamentrism står i direkt motsats till demokrati. De två är helt oförenliga.

  Trodde du att vi har demokrati i Sverige? Vi har parlamentarism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *