Umeå inför medborgarförslag

Pressmeddelande från kommunfullmäktige som hölls idag. Umeå inför, som planerat, medborgarförslag. Sweet.

Snart kan umeborna lämna egna förslag till kommunfullmäktige. Förslagen från medborgarna ska leda till beslut, antingen i fullmäktige eller i någon av kommunens nämnder eller styrelser.

– Ett mycket bra komplement till de politiska kanaler vi redan har, säger motionären Anders Ågren (m) vars motion bifölls av alla partier.

Beslutet innebär att alla umebor får möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Exakt hur processen med medborgarförslag ska utformas är inte bestämt. Tjänstemännen har fått i uppdrag att göra de förändringar som krävs i till exempel delegationsordningar.

Moderaten Anders Ågren är nöjd.
– Det här är en viktig signal om att vi är lyhörda inför umebornas åsikter och synpunkter.

Folkpartiet och Miljöpartiet har föreslagit att Umeå ska införa medborgarförslag vid tidigare tillfällen. Då var intresset i fullmäktige inte tillräckligt stort.

– Men skillnaden den här gången är att en lagändring förenklat processen.
Förslagen lämnas in till kommunfullmäktige men kan också skickas till ansvarig styrelse eller nämnd. På så sätt blir systemet hanterbart, berättar Ågren.

194 kommuner har redan infört medborgarförslag. Umeå väljer att prova iden under en försöksperiod på två år.

2 thoughts on “Umeå inför medborgarförslag”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *