Medborgarförslag i Umeå kommun

Anders Ågren lämnade i augusti in en motion gällande medborgarförslag i Umeå kommunfullmäktige. Om detta röstas igenom innebär det att umebor kan lämna in egna motioner. Detta är ett väldigt bra initiativ och verkar bemötas bättre än det gjorde för 5 år sedan.

Arbetsutskottet har enhälligt beslutat att det är en bra idé och vi kommer att se en definitiv omröstning som spikar motionen nästa kommunfullmäktige hoppas jag. Detta betyder bland annat att socialdemokraterna i Umeå medger att de har ändrat sig i frågan.

– För två månader sedan gick Lennart Holmlund (s) till våldsamt angrepp på mig beträffande mitt förslag om att införa s k medborgarförslag, både på bloggen och på insändarsidorna. Nu har han svängt och röstar för exakt samma förslag som han idiotförklarade. Jag kan bara välkomna sossarnas helomvändning, avslutar Ågren.

svt.se

Det är en oerhört god filosofi bakom detta. Det ställer sig lite i kant mot det som Lennart Holmlund kallar för “representativa demokratin där de förtroendevalda ska ta ansvar för en helhet”.

Frågan är om möjligheten kommer att missbrukas under de två teståren (som jag snappade upp någonstans att det skulle vara, men ej har käll-länk till). Förhoppningsvis kommer grupper som bör använda möjligheten att göra just så.

One thought on “Medborgarförslag i Umeå kommun”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *