Umeå vill samarbeta med Kina, hooray

PRESSMEDDELANDE

oktober 2008:

Umeå samarbetar med kinesiska staden Qufu

Beslut i kommunstyrelsens globaliserings- och forskningsutskott den 14

Umeå fördjupar samarbetet med Kina. Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Umeå och den kinesiska staden Qufu. Samarbetet ska kretsa kring kultur, handel, utbildning, och turism.

Innehållet i avtalet förhandlades när en delegation under ledning av kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark (s) besökte Qufu i september. Det formella beslutet att godkänna avtalet fattades av kommunstyrelsens globaliserings- och forskningsutskott den 14 oktober.

Qufu ställer sig bakom Umeå kommuns kulturhuvudstadsambitioner, och den kinesiska provinsen som har cirka 650~000 invånare, ska också underlätta för företag och forskare från Umeå att etablera verksamhet i Kina.

Avtalet är formulerat som ett ramavtal, de båda städerna räknar med att konkretisera samarbetet när parterna lärt känna varandras kulturer närmare.

Betyder det här att vi kan börja köpa billiga Kinaprylar, eller kanske rentav etablera billiga Kinafabriker där borta för våra önskemål?

Vi vet ju alla att kineserna arbetar för omänskligt låga löner. Hähä, att utnyttja folk rocks… Vi behöver bara lära känna deras diktatoriska slavarbetskultur lite bättre. Sedan kan vi massproducera billig elektronik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *