Frågor utöver upphovsrättsbroschyren

Date: Mon, 06 Oct 2008 01:05:46 +0200
From: Mikael Nordfeldth <mmn@hethane.se>
To: registrator@justice.ministry.se
Subject: Frågor utöver upphovsrätt-broschyren

Hej, jag läste nyss igenom den broschyr som ska/kommer att delas ut till gymnasieelever som handlar om upphovsrätt och stuff. Den som finns att läsa på följande länk: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/112006

En väldigt vanlig fråga jag undrar över som inte blev besvarad är:
* Är det lagligt att spela in filmer/tv-serier, t.ex. genom tv-kort i datorn, för privat bruk?

Denna frågeställning ledde mig till dessa följdfrågor som jag undrar över och hoppas att ni kan belysa:

1. Om svaret är “ja, det är tillåtet att spela in för privat bruk”
1.1 Är det även tillåtet att visa detta för mina vänner och min familj? Det har jag för mig åtminstone räknats till “privat bruk” tidigare.
1.2 Är det tillåtet att ladda hem filmer som visas på SVT och TV4 om jag betalar tv-licens? (eller motsvarande för andra kanaler om jag betalar för dem)

2. Om svaret är “nej, du får inte spela in för privat bruk”
2.1 Hur kan man tillåta försäljning av inspelningsbara medium/apparater med just säljargumentet att man _kan_ spela in sina favoritprogram?
2.2 Vad är skillnaden motför att använda sig av “replay-funktioner” i digitalboxar och så? Eller exempelvis använda time-shifting-paus medan jag går på toaletten.

Det vore uppskattat med svar på ovanstående funderingar, så kan jag meddela vidare detta till de jag känner som också funderar över det. Jag har blivit som en slags frågehörna för upphovsrätt i min kompiskrets eftersom jag är rätt så engagerad i de relevanta frågeställningarna.

Tack & hej, med vänliga hälsningar
Mikael Nordfeldth
mmn@hethane.se
070-56 57 637

One thought on “Frågor utöver upphovsrättsbroschyren”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *